Sieć internetowa szczebrzeszyn.org

Szczebrzeszyn.org to bezpłatna, bezprzewodowa sieć internetowa działająca na terenie Gminy Szczebrzeszyn, działająca na zasadzie radiowej sieci lokalnej Wi-Fi /Hotspot/. Do jej funkcjonowania niezbędne są nadajniki rozmieszczone na dachach budynków, których właścicielem jest Gmina Szczebrzeszyn. Celem projektu jest umożliwienie dostępu do darmowego internetu mieszkańcom miasta i gminy oraz osobom odwiedzającym Gminę Szczebrzeszyn. Projekt ten jest realizowany przez Gminę Szczebrzeszyn.

Aby móc korzystać z sieci, niezbędne jest dowolne urządzenie pracujące w darmowym paśmie częstotliwości 2,4GHz w standardzie IEEE.802.11 b/g oraz rejestracja - https://rejestracja.szczebrzeszyn.pl/, po której każdy użytkownik otrzyma swój indywidualny kod dostępu.

Korzystanie z sieci szczebrzeszyn.org jest uwarunkowane wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym w zakresie niezbędnym do realizacji projektu: "Informatyzacja Gminy Szczebrzeszyn". Administratorem danych osobowych jest Gmina Szczebrzeszyn: 22-460 Szczebrzeszyn, ul. T. Kościuszki 1. Każdej osobie podającej dane w formularzu rejestracyjnym przysługuje prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia danych ze zbioru. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm./. Regulamin pkt 14

Ograniczenia techniczne rekomendowane przez Prezesa UKE w świadczeniu usługi dostępu do sieci Internet bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa:

 1. Wysyłanie i odbieranie danych z maksymalną prędkością połączenia, w przypadku usługi bezpłatnej nie więcej niż 512 kbit/s.
 2. Czas jednorazowej sesji w ramach dostępu nieodpłatnego nie będzie dłuższy niż 45 minut, przy czym przerwa pomiędzy poszczególnymi sesjami nie będzie krótsza niż 15 minut. Ograniczenie połączenia dotyczyć będzie urządzenia końcowego lub użytkownika, jeżeli będzie on rejestrowany.
 3. Miesięczny limit transferu danych, ustalany jest w przypadku dostępu bezpłatnego ? nie więcej niż 750 MB dla użytkownika.
 4. Przyznanie użytkownikowi lub urządzeniu końcowemu indywidualnego kodu dostępu do sieci Internet w celu rozliczania ograniczeń.

Rozmieszczenie nadajników:

 1. szczebrzeszyn.org 1,2,3 - Budynek Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Plac Kościuszki 1,
 2. szczebrzeszyn.org 4,5,6 - Komin Zakładów Tłuszczowych w Bodaczowie,
 3. szczebrzeszyn.org 7 - Budynek Szkoły Podstawowej w Bodaczowie,
 4. szczebrzeszyn.org 8,9,10 - Komin dawnej mleczarni w Szczebrzeszynie, ul. Zamojska 166,
 5. szczebrzeszyn.org 11 - Budynek Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Zamojska 189,
 6. szczebrzeszyn.org 12 - Dom Pomocy Społecznej, ul. Zamojska 212,
 7. szczebrzeszyn.org 13 - Budynek OSP w Bodaczowie,
 8. szczebrzeszyn.org 14,15,16 - Budynek Państwowej Staży Pożarnej w Szczebrzeszynie, ul. Partyzantów 35,
 9. szczebrzeszyn.org 17 - Budynek OSP Błonie, Szczebrzeszyn, ul. Błonie 69,
 10. szczebrzeszyn.org 18 - Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej w Szczebrzeszynie, ul. Zamojska 56,
 11. szczebrzeszyn.org 19,20 - Budynek Szkoły Podstawowej w Niedzieliskach,
 12. szczebrzeszyn.org 21,22,23 - Budynek prywatny w Kątach I,
 13. szczebrzeszyn.org 24 - Budynek OSP w Wielączy,
 14. szczebrzeszyn.org 25 - Blok, Szczebrzeszyn ul. Targowa 13,
 15. szczebrzeszyn.org 26, 26_2, 26_3 - Budynek Gimnazjum w Szczebrzeszynie, ul. Ogrodowa 16,
 16. szczebrzeszyn.org 27 - Budynek Szkoły Podstawowej w Wielączy,
 17. szczebrzeszyn.org 28 - Wiejski Dom Kultury w Kawęczynie,
 18. szczebrzeszyn.org 29 - Budynek Hydroforni ZGK, Szczebrzeszyn, Szperówka,
 19. szczebrzeszyn.org 30 - Budynek ZGK w Szczebrzeszynie, ul. Gorajska 51,
 20. szczebrzeszyn.org 31 - Budynek OSP w Brodach Małych,
 21. szczebrzeszyn.org 32 - Budynek OSP w Brodach Dużych,
 22. szczebrzeszyn.org 33 - Budynek Szkoły Podstawowej w Wielączy,
 23. szczebrzeszyn.org 34,35 - Budynek Kościoła w Wielączy,